Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Statystyka niepełnosprawni
Dzieci ubogie
Dzieci głodują!
Kraj głodnych dzieci

               Zarząd Fundacji podjeł w marcu 2012 roku decyzje o utworzeniu ośrodka rehabilitacyjno - wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin najuboższych.

        Chcemy stworzyć ośrodek rehabilitacyjny, ukierunkowany na świadczenie pomocy naszym pacjentom przy jednoczesnym stworzeniu atmosfery serdeczności , spokoju i stabilności. Pragniemy każdemu Pacjentowi poświęcić tyle czasu, aby oprócz oczekiwań związanych z leczeniem ciała, uleczyć także jego duszę. 

I TY MOŻESZ NAM POMÓC I DOŁOŻYĆ CEGEŁKĘ DO BUDOWY OŚRODKA

BOŚ:  91 1540 1290 2031 5902 4925 0001   
   
darowizny należy przysyłać z dopiskiem: "ośrodek"  

            


 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001