Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Kto może pomóc
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Świadczenia opiekuńcze
Zasiłek rodzinny
Mieszkanie socjalne
Pies asystujący

I ty możesz być osobą niepełnosprawną, dlatego starajmy się pomagać tym osobom w miarre naszych możliwości. Tak jak każda osoba zasługują na godne życie i miłość innych ludzi. 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001