Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Na co przeznaczamy darowizny
Problem niedożywienia w Polsce
Najubożsi potrzebują mięsa
Woda
Chleb
Warzywa i owoce
Makaron
Ziemniaki
Ryż
Kasza
Wielkanocna zbiórka żywności 2013
Świąteczna zbiórka żywności 2011
Świąteczna zbiórka żywności 2010
PEAD 2012
Podziel sie Posiłkiem 2012
Podziel sie posiłkiem 2011

Mięso i jego przetwory są jednym z najczęściej wyrzucanych i niepotrzebnie utylizowanych produktów. 

         W Europie marnuje się ¼ produkowanego mięsa. Koszt wyprodukowania białka pochodzenia zwierzęcego wymaga znaczących nakładów związanych z użyciem wody i energii. Produkcja 1 kg wołowiny wiąże się z wykorzystaniem od 5 do 10 tys. litrów wody. Do produkcji jednego udka kurczaka zużywa się aż 650 litrów wody. Dlatego odpowiednie wykorzystanie oraz świadoma konsumpcja mięsa i wędlin, poprzez ograniczenie marnowania, przynosi znaczące korzyści dla środowiska. Dzielenie się jest po prostu opłacalne - zapobiega utylizacji i bezużytecznemu traceniu wody, energii oraz nakładów finansowych z tym związanych.

Najubożsi potrzebują więcej mięsa 

W Polsce w skrajnym ubóstwie żyje 6,7 % społeczeństwa, czyli ponad 2,5 mln obywateli. (GUS 2011)

Niestety mięso i wędliny należą do najrzadziej przekazywanych produktów. Produkty mięsne są najbardziej pożądane, a jednocześnie najtrudniej jest pozyskać. Dlatego właśnie Fundacja przez 2012 i 2012 rok będzie propagowała akcję "Najubożsi potrzebują mięsa - nie wyrzucaj a oddaj."
Zachęcamy dystrybutorów do pomocy, ofiarności i stałej współpracy z Fundacją ŻYJESZ POMÓŻ INNYM.


   
 
 

16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności.

    
 Został on ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem

jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych

oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem.  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001