Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
AUTO
DOM
NNW
ŻYCIE
FIRMA
OCHRONA PRAWNA
AGRO - rolnik
Pakiety Szkoła, Gmina, Apteka Pensjonat, OC impres masowych

 

Życie i zdrowie


Codziennie o chorobie nowotworowej dowiaduje się 300 osób (źródło: www.who.int, 2011 rok). Zadbaj o siebie i regularnie sprawdzaj stan swojego zdrowia, poddając się badaniom profilaktycznym. Concordia docenia tych, którzy regularnie kontrolują stan swojego zdrowia, przyznając wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób takich jak: rak szyjki macicy, rak prostaty.

Życie 

 

Życie Casco to ubezpieczenie na życie zapewniające Twojej rodzinie bezpieczeństwo finansowe w przypadku Twojej śmierci lub inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Miej świadomość codziennych zagrożeń i ubezpiecz się.

 

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 18 a 65 rokiem życia.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

 • Stała składka mimo, że Twój wiek się zmienia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa już od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia bez konieczności oczekiwania na potwierdzenie polisy.
 • Dowolne kształtowanie sumy ubezpieczenia (wartość, na jaką jesteś ubezpieczony) w zależności od potrzeb np. przy wysokości kredytu 274 000 zł., suma ubezpieczenia może wynosić 274 000 zł.

 

Życie Plus

 

Życie Plus to ubezpieczenie na życie promujące profilaktykę zdrowotną, czyli przeprowadzanie regularnych badań. Concordia doceniając taką postawę wypłaci Ci wyższe świadczenia w przypadku wystąpienia chorób. Zakres ubezpieczenia, proponowany do tej pory w ofercie ubezpieczeń pracowniczych, teraz dostępny jest także dla Ciebie.

 

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

 

Ubezpieczenie skierowane jest do każdego między 16 a 60 rokiem życia.

 

 

Korzyści dla Ciebie

 

 • Świadczenia do 50 procent wyższe dla osób, które stosują profilaktykę zdrowotną - regularne badania i profilaktykę bezpieczeństwa - zapinanie pasów w samochodzie.
 • Dobór ryzyk spośród 36 możliwych wariantów ubezpieczenia, według Twoich potrzeb ubezpieczeniowych.
 • Zakres oferty jak w ubezpieczeniu grupowym, dostępnym do tej pory tylko w zakładach pracy.
 • Oferta dostępna dla każdego, również dla osób posiadających wolny zawód czy bezrobotnych.
 • Pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia w przypadku niezdolności do pracy oraz przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w następstwie NNW i choroby.

 

 

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 

Życie Plus obejmuje następujące zdarzenia:

narodziny dziecka

poważne zachorowanie

nieszczęśliwe wypadki

pobyt w szpitalu

śmierć rodziców, teściów

śmierć Ubezpieczonego

inne

dodatkowo w ramach ubezpieczenia Concordia oferuje usługę „Lekarz na telefon”

 

 

 

Dobre rady

 

 • Wybieraj ryzyka, które zabezpieczą Twoje potrzeby.
 • Zapoznaj się z definicjami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (jak zdefiniowane są choroby, czym jest nieszczęśliwy wypadek).
 • Sprawdź system likwidacji szkód (czy istnieje możliwość zgłoszenia szkody przez internet).


KONTAKT: tel 604228312 lub 242631680 

 

  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001