Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Na co przeznaczamy darowizny
Problem niedożywienia w Polsce
Najubożsi potrzebują mięsa
Woda
Chleb
Warzywa i owoce
Makaron
Ziemniaki
Ryż
Kasza
Wielkanocna zbiórka żywności 2013
Świąteczna zbiórka żywności 2011
Świąteczna zbiórka żywności 2010
PEAD 2012
Podziel sie Posiłkiem 2012
Podziel sie posiłkiem 2011
          Wpłaty na pomoc żywnościową służą przede wszystkim pokryciu kosztów transportu artykułów spożywczych z banków żywności do punktów, w których zostają one wydane potrzebującym. Pieniądze te pozwalają także uiścić opłaty w bankach żywności, przeznaczone na ich funkcjonowanie (koszty utrzymania magazynów, obsługi). Wydawanie żywności  prowadzą wolontariusze, którzy za poświęcony czas i pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. 
             Nasza Fundacja nie ma zatrudnionych pracowników etatowych, którzy pobieraliby wynagrodzenie. 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001