Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Na co przeznaczamy darowizny
Problem niedożywienia w Polsce
Najubożsi potrzebują mięsa
Woda
Chleb
Warzywa i owoce
Makaron
Ziemniaki
Ryż
Kasza
Wielkanocna zbiórka żywności 2013
Świąteczna zbiórka żywności 2011
Świąteczna zbiórka żywności 2010
PEAD 2012
Podziel sie Posiłkiem 2012
Podziel sie posiłkiem 2011

 

           Wg badań Eurostatu, w Polsce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jest 27,8% czyli 10,4 miliona osób. Z powodu skrajnego ubóstwa cierpi 5,7% czyli ponad 2 miliony osób.



      
 Nasza Fundacja prowadzi w miarę możliwości dystrybułowanie żywności dla najuboższej ludności z terenów wiejskich. W związku z kosztami utrzymania magazynu, transporu bez darowin nie dalibyśmy prowadzić naszej działalności.


           Fundacja przyjmie od producentów i hurtowników darowizny pełnowartościowej żywności, także tej o krótkim terminie przydatności do spożycia, wyprodukowanej w nadmiarze lub z wadami opakowań.

           Każdy może się włączyć w pomoc uczestnicząc w zbiórkach żywności, przekazując darowizny pieniężne oraz uczestnicząc w programach prowadzonych przez Fundację.


16 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Żywności.

    
 Został on ustanowiony w 1979 r. przez FAO (Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa). Jego celem

jest zwiększenie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych

oraz wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. 
 



 
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001