Fundacja "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM"
Pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
Dzieciństwo bez przemocy.
Pielgrzymka do Gietrzwałdu
Kampania parkingowa.
Książka dla wsi
Krok na południe.
Dzień bez futra.
Akcja dla zwierząt.
Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
Pomoc rzeczowa
Pomoc odzieżowa
Wypoczynek dla dzieci 2009
Wybory samorządowe 2010

Zaparkujesz bezprawnie przed centrum handlowy zapłacisz 500zł                                        Kampania Parkingowa 2009  
      
               Według projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym, który trafił właśnie
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, służby mundurowe będą mogły interweniować na parkingach dróg wewnętrznych. Pod nadzorem straży miejskiej i policji będą m.in. parkingi przy centrach handlowych, gdzie dotychczas kierowcy mogli bezprawnie zajmować miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w tej kwestii to temat przewodni VI już edycji Kampanii Parkingowej organizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Akcję na terenie miasta Płock i powiatu płockiego prowadzi Fundacja „ŻYJESZ POMÓŻ INNYM” (koordynator Mariusz Ławruszkiewicz).
 

 - Od momentu podwyższenia taryfikatora mandatu, problem bezprawnego parkowania na drogach publicznych jest coraz mniejszy. Jednak na drogach wewnętrznych wciąż pozostaje aktualny. Dlatego tez podjedliśmy starania o to, aby mandat za zajęcie miejsca parkingowego dla kierowcy z niepełnosprawnością w wysokości 500 zł obowiązywał wszędzie. Tylko dzięki takim uregulowaniom prawnym, walka o wolne koperty dla osób z niepełnosprawnością przyniesie wymierne efekty. W tym roku na szeroką skalę do akcji przyłączyły się centra handlowe i supermarkety, które borykają się z problemem bezprawnie zajmowanych „kopert”.  Szczególnie w okresie przedświątecznych zakupów parkingi przy centrach są zatłoczone, a kierowcy z niepełnosprawnością nie mogą skorzystać z przysługujących im miejsc - mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.   Według obecnie obowiązującego Prawa o ruchu drogowym zakaz parkowania na miejscach dla osoby z niepełnosprawnością obowiązuje jedynie na drogach publicznych. Tylko na tych terenach służby mundurowe mogą egzekwować prawo i nakładać mandat w wysokości 500 zł za wykroczenie, który został wprowadzony rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. 

  - W odpowiedzi na ten problem przygotowaliśmy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo
o ruchu drogowym.
W obecnym stanie prawnym procedura interwencji Policji na oznakowanych drogach wewnętrznych jest czasami zawiła i czasochłonna. Dlatego też opracowaliśmy kierunek zmian, które bez wątpienia przyniosą ułatwienia w praktyce. Nowy projekt ustawy przewiduje również możliwość odholowania pojazdu na koszt właściciela za bezprawne parkowanie – komentuje Marek Konkolewski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.  

- Na terenie miasta Płock i powiatu płockiego już po raz pierwszy prowadzimy działania wspierające ogólnopolską Kampanię Parkingową.
 
       Ogólnopolska Kampania Parkingowa organizowana jest od 6 lat z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.  Akcja ma na celu zmianę postaw kierowców, którzy bezprawnie zajmują koperty, czyli miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością oraz działania legislacyjne, które wprowadzają rozwiązania systemowe i przyczynią się do zmieszenia problemu bezprawnego parkowania. Do tegorocznej kampanii włączyło się ponad 100 miast w całej Polsce, w tym urzędy miast (41), organizacje pozarządowe (43), centra handlowe (92) oraz supermarkety (1 390), które poprzez emisję spotu radiowego i telewizyjnego, ekspozycję plakatów (8 000) oraz dystrybucję ulotek (150 000), uwrażliwiają kierowców w całej Polsce. Ważnym partnerem akcji jest Straż Miejska, która w dniu 3 kwietnia br. organizuje ogólnopolski Dzień bez mandatu, podczas którego kierowcy bezprawnie parkujący dla osoby z niepełnosprawnością, zamiast mandatu, otrzymają ulotkę akcji i ustne upomnienie. Akcja potrwa do końca kwietnia.  Kolejna odsłona Kampanii planowana jest na jesień 2009.  
     Więcej informacji na temat Kampanii znajdą Państwo na
www.niepelnosprawni.pl Kampania Parkingowa otrzymała liczne wyróżnienia, w tym:   Ø  działania prowadzone w ramach Kampanii parkingowej zdobyły uznanie jury międzynarodowego konkursu IPRA Golden World Awards 2008 w kategorii Launch of a new service. Kampania – jako jedyna akcja z Polski - otrzymała Certyfikat Doskonałości (Certificate of Excellence) za wyjątkowe działania, kształtujące właściwe postawy społeczne, Ø  Kampania otrzymała również nagrodę International Business Awards 2008 w kategorii najlepsza kampania informacyjna w Europie, Ø  Effie Awards 2006 w kategorii kampanie non-profit za ogólnopolską kampanie Kampanię parkingową Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?.        

  
BOŚ Bank : 92 1540 1290 2031 5902 4925 0001